Ouderenzorg anno 2015 in De Werve in het Ginneken in Breda

Werve 1929 naar nu

Een eerste kennismaking:
Zorgkruispunt de Werve bevindt zich in de woonwijk Ginneken op slechts tweehonderd meter afstand van het Mastbos. Voor de deur is een bushalte aanwezig met een directe verbinding naar het centrum van Breda en het station.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan de Werve wanneer u meer informatie wenst.
U kunt tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer: 076-5607607.

Door de jaren heen:
Vanaf 1929 wordt er in de Cartier van Disselstraat 64 in Breda zorg aan ouderen geboden. Destijds gebeurde dat onder de naam Tehuis voor ouden van Dagen, vervolgens werd het Huize de Werve en tegenwoordig is het Zorgkruispunt de Werve. Naast de naamsveranderingen hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden wat zorg betreft. Maatschappelijke ontwikkelingen en de toename van het aantal ouderen zorgen ervoor dat er verder wordt gekeken dan binnen de eigen muren. Zowel intramuraal als extramuraal (via de Markenlanden) houden wij ons continu bezig met de kwaliteit van onze zorg, dienstverlening en welzijn. Wij bieden huisvesting aan ouderen die op basis van hun hulpvraag niet meer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Als u comfortabel en veilig wilt wonen in een omgeving waar verzorging, verpleging, welzijn en dienstverlening binnen handbereik zijn, bent u bij ons aan het juiste adres. In onze mensvisie, gaan wij er van uit dat u het vermogen heeft om zelf richting te geven aan uw leven, ook voor dat deel waarvoor u zorg nodig heeft. U wordt gezien als uniek, en u wordt benaderd op basis van dienstbaarheid en gelijkwaardigheid. In onze zorgvisie staat u als individu centraal en ontvangt u in samenspraak met de verzorgende, zorg op maat. De zorg wordt vastgelegd in een individueel zorgplan. Als rode draad in de omgang met cliënten gelden de begrippen: medemenselijkheid, warmte, huiselijkheid en veiligheid. Tevens kunnen wij er voor zorgen dat u door het ontvangen van zorg en diensten mogelijk langer in uw eigen woonomgeving kunt blijven wonen. Het bevorderen van welzijn van met name ouderen in de wijk is een integraal onderdeel van de doelstellingen van Zorgkruispunt de Werve.  Om de kwaliteit van leven en welzijn van intramurale cliënten en cliënten in de wijk te kunnen optimaliseren, werkt Zorgkruispunt de Werve zelfstandig of in samenwerking met andere instellingen en zorgaanbieders zowel incidenteel als structureel. Kortom, wij streven naar optimalisatie van de kwaliteit van leven en welzijn van cliënten in het Zorgkruispunt en in de wijk ’t Ginneken.